Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

Optimal Transport arbetar för att skydda och bidra till en god omsorg av den yttre och inre miljön genom att:

  • Öka kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Anställda, kunder och leverantörer skall känna sig delaktiga i miljöarbetet.
  • Lyssna till kunder avseende deras miljökrav.
  • Välja leverantörer som arbetar på ett miljömässigt riktigt sätt.
  • Optimera utnyttjandegraden av transportmedlen.
  • Följa tillämplig miljölagstiftning samt föreskrifter som företaget berörs av.

Kvalitetspolicy

Som logistikföretag bygger vi verksamheten på följande värden:

  • Alltid sträva efter att leva upp till kunders krav och önskemål.
  • Kvalitetsmedvetna och engagerade medarbetare.
  • Ständig utveckling av tjänster, produkter och system.